Erika Hansson

Kort om artisten/bandet:

Kanske söker du en sångsolist till er vigsel. Jag har i många olika sammanhang fått förtroendet att framträda med min sång t.ex. vid direktsändningar i SR P4, vid sommar- och julkonserter, vid allsångskvällar, i musikaluppsättningar, vid åtskilliga vigslar, bröllop och dop eller namngivningsceremonier. Jag anlitar en musiker vid de sånguppdrag då det inte redan finns en ackompanjatör på plats. En musikanläggning har jag med mig vid de uppdrag som kräver detta. Prissättningen varierar beroende på ressträcka, musiker och omfattning på uppdraget. VÄLKOMMEN med en förfrågan!

Viktig information:

Medlemmar:
Genre:
Minsta pris:
Kontaktperson:
Hemsida:
E-postadress:
Tar uppdrag i:

1 (+ ackompanjatör)
Visor, pop, rock, osv
1800
Erika Hansson
Besök hemsidan

Skicka E-post

Hela Sverige

Tillbaka

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.